Ujednolicone przepisy dla wspólnego handlu

Branża budowlana od zawsze wykorzystuje nowoczesne rozwiązania. Przekładają się one na kwestie bezpieczeństwa, komfortu oraz wprowadzają w wielu przypadkach ekologiczne rozwiązania. Dotyczy to również takich kwestii jak odzież dla pracowników i ich wyposażenie, które również ma za zadanie zapewnić im bezpieczeństwo. Korzystne w tym temacie są kwestie z

Więcej

Oświetlenie w pracy - naturalne i sztuczne

Na licznych stanowiskach pracy, czynności wykonujemy między innymi w oparciu o narząd wzroku. Z tego powodu ważnym elementem staje się oświetlenie. Również w tym zakresie swoje regulacje nakładają przepisy BHP. Chodzi o stworzenie warunków pracy, która zostanie wykonana w sposób profesjonalny, efektywny i bez dodatkowych obciążeń pracownika. Z tego powodu

Więcej

Niespodziewane wypadki, jak poprawić bezpieczeństwo

Pod wieloma względami wypadki w pracy stanowią istotną komplikację działalności. Z punktu widzenia samych pracowników chodzi tu nie tylko o samo ryzyko związane z konkretnymi stanowiskami. Ma to swoje również ekonomiczne skutki związane z konkurencyjnością firmy na rynku, wydajnością a nawet wizerunkiem. Dodatkowo pracownik, który uległ wypadkowi niekiedy musi

Więcej

Odzież dla stanowiska i pracownika

Na poszczególnych stanowiskach w warsztatach, zakładach produkcyjnych a nawet usługowych, pracownicy muszą być wyposażeni w odpowiednią odzież. Z jednej strony ma ona chronić przed zabrudzeniami, z drugiej w wielu przypadkach również przed urazami. Te mają niekiedy związek z uszkodzeniami mechanicznymi, jednak równie poważne są te spowodowane przez substancje c

Więcej

Rozwój techniki, metod i BHP

Przepisy BHP są obecne od wielu lat i przez cały ten czas mają znaczący wpływ na funkcjonowanie zakładów pracy. Dotyczy to między innymi ich charakteru szkoleń, stanowisk pracy a nawet wpływają na rodzaj transportu i inne elementy firmy. Przez ten czas ulegały one pewnym zmianom oraz modyfikacją tak, by były nie tylko aktualne. W wielu przypadkach przekłada się to na ich f

Więcej